Certificari ISO

Politica de calitate

Dezideratul SC DELPHI ELECTRIC SRL este de a presta servicii de un nivel calitativ superior, de a satisface cerinţele clienţilor şi a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ului (sistem de management al calităţii) . În acest sens s-au luat o serie de masuri analitice si constructive care, coroborate, să ducă la atingerea acestui obiectiv.
 
Între măsurile constructive se numără abordarea bazată pe un model de proces care permite identificarea şi soluţionarea neconformităţilor relativ devreme în cadrul proceselor desfăşurate; metodele de identificare si prevenire a neconformitatilor; analizele, atât interne cât şi cele cu clientul; utilizarea de instrucţiuni sau specificaţii corespunzătoare etc.
 
Între măsurile analitice se număra metodele de control, în toate etapele acestora, ce au ca scop identificarea şi înlăturarea neconformităţilor. Astfel se intenţionează ca problemele să fie soluţionate înainte ca un client să beneficieze de acestea.
 
Obiectivul strategic al politicii noastre în domeniul calităţii este ca, an de an, calitatea serviciilor prestate să fie la un nivel ridicat adecvat. În acest sens, sistemul de management al calităţii pune la dispoziţie metode de monitorizare a neconformităţilor pentru a putea urmări evoluţia acestora. Totodată, sunt stabilite obiective specifice evidenţiate în Programe de management, ce sunt analizate periodic pentru a se asigura atingerea lor.
 
Ca şi companie ce doreşte să activeze la standarde de calitate ridicate impuse de clienţii firmei, este menţinută o politică de îmbunătăţire continuă a calităţii. Personalul cu atribuţii în domeniul calităţii analizează periodic sistemul de management pentru a se asigura continua adecvare, eficacitate şi eficienţă a acestuia.
 
Calitatea reprezintă preocuparea fiecărei persoane din firmă. Firma crede că excelenţa în afaceri se atinge prin crearea conştiinţei privind calitatea la toţi angajaţii şi în acest scop îşi va educa şi instrui angajaţii în toate aspectele cerute pentru ţinerea sub control al sistemului de managementul calităţii.
 
Reprezentantul managementului are responsabilitatea şi autoritatea verificării, implementării şi menţinerii politicii în domeniul calităţii la toate nivelurile ale companiei.
 
Managementul de la cel mai inalt nivel al asigura ca politica in domeniul calitatii:
 
- este adecvata scopului societatii;
- sprijina angajamentul de a satisface cerintele clientilor si de a imbunatati continuu eficacitatea SMC;
- furnizeaza un cadru general pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;
- este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei prin afisare si instruiri;
- este actualizata periodic.
 
Pentru atingerea obiectivelor sale privind calitatea SC DELPHI ELECTRIC SRL menţine un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.


Politica de mediu

Prin Declaraţia Directorului General privind politica de mediu, managementul firmei se angajează şi işi asumă responsabilitatea pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMM (sistem de management al mediului). Prin aceasta este stabilit sensul general al direcţiei de acţiune şi sunt fixate principiile ce stau la baza activităţilor firmei, liniile directoare, nivelul de responsabilitate şi de 
performanţă de mediu faţă de care vor fi evaluate toate acţiunile ulterioare.
 
Politica de mediu adoptată de către SC DELPHI ELECTRIC SRL se concretizează în:
 
- Evaluarea şi ţinerea sub control a impactului activităţilor firmei asupra mediului;
- Angajamentul conducerii pentru îmbunătăţire continuă, prevenirea poluării precum şi alocarea de resurse specifice în acest scop;
- Respectarea prevederilor legale şi de reglementare aplicabile specifice;
- Stabilirea şi analizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu;
- Implicarea angajaţilor în realizarea funcţionalităţii SMM.
 
Politica de mediu se actualizează periodic şi este disponibilă pentru toate părţile interesate, este comunicată tuturor angajaţilor şi face obiectul instruirilor periodice planificate. Conducerea firmei este responsabilă de implementarea politicii şi de punerea la dispoziţie a tuturor resurselor necesare în acest sens, astfel fiind mentinute si respectate cerintele standardului SR EN ISO 14001:2004.

SOL SAL