Prelucrarea datelor

Considerăm că este important să vă protejăm confidențialitatea și să fim deschiși cu privire la  modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale.

Această declarație este pentru a vă înștiința asupra tipului de informații colectate de la clienți și la modul în care utilizăm aceste informații.

Acest lucru se aplică website-urilor deținute de către SC DELPHI ELECTRIC SRL, și anume: www.del.ro

SC DELPHI ELECTRIC SRL procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Toate website-urile detinuțe de către SC DELPHI ELECTRIC SRL sunt în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor ("GDPR"), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea SC DELPHI ELECTRIC SRL, care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

 

SC DELPHI ELECTRIC SRL va determina scopurile și metodele de procesare a datelor introduse și colectate online, fiind considerat controlor al datelor.

 

  1. Principii de protecție a datelor  

 

  1. Datele personale

 

  1. Colectarea datelor personale

        Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

 

  1. Scopul colectarii datelor personale

De asemenea, SC DELPHI ELECTRIC SRL poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

  1. Utilizarea datelor personale

Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze DPO la adresa de email dpo@del.ro

 

  1. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO la adresa de email dpo@del.ro.

 

  1. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale ( dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal ),  vă rugăm contactați DPO la adresa de email: dpo@del.ro.

Cerere semnată și datată.

 

  1. E-mailuri de marketing

SC DELPHI ELECTRIC SRL are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis.

Aceste cereri sunt îndeplinite în momentul în care clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifând secțiunea „Doresc să primesc ofertele FashionUp, precum și cele mai noi tendințe în modă, stil și frumusețe, prin e-mail, poștă sau text ", afișată la întregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere precum și în contul personal.

*Prin text se înțeleg acele comunicări de tip sms trimise pe telefonul mobil sau notificările push ce apar în browserul de Chrome sau Firefox.

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare" care apare în mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la office@del.ro. Odată ce clientul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

*E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, promoții și oferte de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

 

  1. Plângeri

 Plângerile pot fi trimise la DPO, dpo@del.ro

 

  1. Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul SC DELPHI ELECTRIC SRL.

În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

 

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR,  GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.

 

SOL SAL