Casa Verde 2023


 

De ce sa ne alegi pe noi?

 - am implementat peste 100 de sisteme prin programul Casa Verde sesiunea anterioara in judetul Alba, dar si in alte judete;


 - oferim consultanta in vederea intocmirii dosarului pentru primirea finantarii pe tot intreg procesul;

 - asiguram suport tehnic cat si informatic inca din faza preliminara a proiectului;


 - oferim solutii complete pentru sistemele fotovoltaice

 

Programul acopera:

 - cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);

 - cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;


 - TVA aferentă cheltuielilor eligibile;


 - fi
nanţarea se acordă în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.Cine poate beneficia de finantare?


- persoanele fizice cu domiciliul în România;


- proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;


- persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare);

- imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

- persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;

           Daca esti dornic de o colaborare cu noi, nu ezita sa ne contactezi la numarul de telefon:0258-811-977, ne poti trimite un mesaj pe adresa de e-mail: ofertare@del.ro 
, sau chiar sa ne vizitezi la sediul nostru din Alba Iulia, Str. A. I. Cuza Nr.15, Judet Alba. Contact US.


SOL SAL